Ochrana životního prostředí a stříkaná izolace


Úspora energie je jedním z hlavních nástrojů jak snížit emise CO2, které se z největší míry podílejí na znečištování životního prostředí – skleníkové plyny.

Přechod na výrobu energie z obnovitelných zdrojů v důsledku ubývající zdrojů fosilních paliv, je podporováno drtivou většinou obyvatel, ale to často bohužel vede ke drastickým zvyšováním cen energií.

Z hlediska ochrany životního prostředí je stříkaná izolace i přes své chemické složení přínosem, protože:

  • je velice účinná a trvanlivá
  • přínosem je pak radikální snížení spotřeby energie na vytápění nebo klimatizaci (izolační bariéra vytvořená stříkanou izolací slouží stejně dobře k zachycení generovaného tepla v domě tak i k zabránění přenosu teplého vzduchu z venku do prostoru domu v létě). V neposlední řadě je pěna certifikována jako zdravotně nezávadná.