Vnitřní zateplení střechy - podkroví a podlaha


Jedná se obvykle o nejčastější a velmi účinný typ zateplení / izolace, který v domácnostech realizujeme. Zateplení podkroví stříkanou PUR pěnou se i v ČR stalo již naprosto běžné a PUR pěna se tak rychle stala velmi žádaným zateplovacím systémem pro zateplení střechy nebo podkroví.

Při první konzultaci technik doporučí optimální tloušťku nástřiku a způsob provedení tak, aby zateplení střechy, podkroví nebo podlahy na půdě bylo v souladu s běžnými normami a také podle požadavků zákazníka (zvolená tloušťka nástřiku ovlivňuje výsledný komfort – základní požadavky - nízkoenergetický dům až pasivní dům)

Možnosti a základní výhody naší PUR stříkané pěnové izolace při zateplení podkroví:

 • Stříkanou pěnu je možné aplikovat nejrůznějšími způsoby např. přímo na bednění, na folii nebo do připraveného roštu pro sádrokarton. V případě, že krokve nejsou dostatečně hluboké nebo kvalitní a představovaly by tepelný most, je možné krokve také přestříknout a vytvořit zcela kompaktní nástřik navazující na vrstvu izolace mezi krokvemi.
 • Díky složení námi aplikované polotvrdé pěny není ve většině případů potřeba použít parotěsnou folii ! Pěna vytvoří kompaktní (bezešvou) nenasákavou izolační vrstvu, která dokonale utěsní veškeré škvíry a netěsnosti. Tím zamezí vzniku průvanu, vzniku rosných bodů a kondenzaci
 • Významnou výhodou je velmi rychlá aplikace nezávislá na venkovním počasí (cca 100 m2 za den v závislosti na tloušťce nástřiku). Teplota podkladu při aplikaci naší pěny musí být minimálně +5°C. Venkovní teplota není pro aplikaci podstatná.
 • Úspora místa v podkroví – 8 cm nástřiku námi používané PUR pěny parametrově (vycházející z laboratorních údajů – nikoliv z praxe, kde nasákavé nebo deformující se materiály na rozdíl o pěny výrazně ovlivňuje přítomnost vlhkosti a ztrácejí své vlastnosti a účinnost) odpovídá např. použití cca 14-16 cm vaty.
 • Stříkanou PUR pěnu nepreferuje žádný z běžných škůdců a netvoří si v ní hnízda jako v ostatních izolacích.
 • Polotvrdá a tvrdá stříkaná PUR pěna dodatečně zpevňuje konstrukci střechy – střeše poskytuje dodatečnou výztuhu bez výrazného zatížení (přes svou robustnost a bytelnost má naše pěna objem jen 37-50 kg/1m3)
 • Výborná účinnost námi aplikované stříkané izolační PUR pěny zajišťuje optimální tepelný komfort v obývaném prostoru v průběhu celého roku tzn. v zimě teplo nikudy neuniká a minimalizuje se přenost studeného vzduchu z venku. V létě se do místnosti přes střechu nepřenáší tolik teplého vzduchu a podkroví není tak přehřáté.

Tepelná izolace podlahy v podkroví je nejjednodušší a cenově efektivní řešení pro zateplení podkroví v případě, že podkroví nemusí být vytápěno ani obýváno. Stejně jako u ostatních způsobů zateplování podkroví by měla být izolační vrstva maximálně kompaktní a beze spár tak, aby se zabránilo úniku tepla a výměně vzduchu mezi vytápěným prostorem a prostorem podkroví. Stříkaná stříkaná PUR pěna může být použita přímo na očištěnou podlahu v podkroví bez nutnosti instalace folií nebo obkladů. Kromě výborných izolačních vlastností je další podstatnou výhodou námi používané PUR pěny to, že je pochozí. V podkroví se tak bude možné bez problému pohybovat a využívat jej např. ke skladování.

výhody:

 • Na naší pěnu není potřeba instalovat parotěsnou folii nebo parozábrany
 • Cenově efektivní způsob zateplení podkroví
 • Pěna pevně a beze spár přilne k povrchu podlahy půdy
 • Pěna je pochozí

Obrázky aplikace stříkané PUR pěny v podkroví