Zateplení střechy z venku – nadkrokevní izolace


Krokve na starších střechách jsou obecně jen 10 až 14 cm hluboké, proto je pro splnění současných nároků na zateplení velmi často nutné krokve nejrůznějším způsobem nastavovat např. příložkami a zvětšit tak jejich původní hloubku tak, aby vznikl dostatek prostoru pro větší tloušťku konvenční izolace (např. vata).
Při použití námi používané stříkané izolace tento finančně i časově náročný krok odpadá! Naše stříkaná izolace má v porovnání s ostatními izolačními materiály extrémně malou tepelnou vodivost - lambda od 0,025. To znamená, že budete potřebovat přibližně o 40% menší tloušťku naší izolace v porovnání s použitím klasických zateplovacích materiálů. Např. 10 cm vrstva námi používané stříkané izolace se parametrově vyrovná použití 18-20 cm tloušťky vaty. Při použití PUR pěny na střechu z venku (nadkrokevně) tedy kromě ostatních výhod ušetříte za nastavování krokví a při použití PUR pěny zevnitř (v podkroví) pak zase vznikne více prostoru k užívání.
stříkaná PUR pěna je jednoduše a aplikována stříkáním mezi krokve, kde vytvoří odolnou a efektivní vrstvu izolantu. Při aplikaci pěny rovněž dojde k ošetření všech tepelných mostů, netěsností a spár, protože pěna při aplikaci expanduje a spoje a spáry tak dokonale utěsní.

Naše stříkaná izolace tak vytvoří uzavřený, kompaktní a vysoce účinný izolační systém na v podstatě jakémkoli povrchu (např., cihla, OSB, beton, bitumen, kov, dřevo, sádrokarton). Stříkaná PUR izolace ošetří a odstraní všechny tepelné mosty. Po aplikaci námi používané stříkané izolace dojde rovněž k přerušení a odstranění rosného bodu a kondenzace v konstrukci střechy tím, že stříkaná izolace dokáže vyplnit a zacelit všechny netěsnosti a spáry a kompaktní vrstva izolantu pak zabrání přenosu vlhkosti a proudění vzduchu mezi vnějším a vnitřním prostorem střechy.
Ipurtec stříkaná izolace s uzavřenou buňkou je 100% větru-vzdorná a ochrání tak Vaši střechu před všemi obvyklými problémy ostatních izolačních materiálů (nedostatečně utěsněné spoje, absorpce vlhkosti, degradace materiálu působením vlhkosti, sesedání, plesnivění a dalších problémů).

Někteří výrobci „přírodních“ izolačních materiálů prezentují jako výhodu například to, že jejich izolace dokáže absorbovat až 30% vlhkosti. Nicméně jen málo zákazníků si uvědomí, že takto nasáklý materiál má za následek výrazné snížení izolační účinnosti a to až o 90%. Například už 1% absorpce vlhkosti sníží izolační účinnost materiálu přibližně o 3%. Ipurtec stříkaná PUR pěna (difúzní odpor: 30- 100) má schopnost odolat vodní páře ve stejné míře jako např. dřevo a to téměř bez průchodu vlhkosti (absorpční kapacita vody max. 2% objemu).


Obrázky z aplikace stříkané izolace na střechu z venku – nadkrokevní stříkaná izolace.