Stříkaná izolace bioplynové stanice Pur pěnou

Další specialitou našeho teamu aplikátorů jsou zateplovací a izolátorské práce pro bioplynové stanice.

U bioplynových stanic může dojít k poškození betonu již po krátké době provozu v důsledku silného působení kyselin. I zde boduje stříkaná izolace Ipurtec, která má dvojí účinek - energetickou optimalizaci a díky aplikaci PUR pěny a speciálního nátěru dochází i k aktivní ochraně betonu.

Vnitřní stříkaná izolace - tepelné izolace bioplynových stanic

V případě stříkané izolace bioplynové stanice v interiéru zařízení jsou kladeny zvláštní požadavky na přípravu a zpracování. Výběr materiálů pro pěnu a povlak musí být také přizpůsoben požadavkům a zvláštním podmínkám uvnitř bioplynové stanice.

Kvalitativní znaky betonu často nejsou dostatečně zohledněny. Zvláštní pozornost je třeba věnovat předúpravě betonu v případě vnitřní izolace PUR pěnou v bioplynových stanicích. Ve fermentoru bioplynových stanic různé druhy mikroorganismů přeměňují organický materiál na organické kyseliny a alkoholy, ze kterých vzniká konečný produkt bioplyn - směs převážně metanu (CH4) a oxidu uhličitého (CO2). Bakterie a mikroorganismy potřebují k rozkladu určité podmínky prostředí, důležitým faktorem je pro to mimo jiné hodnota pH.V zásadě acidifikující bakterie preferují kyselé prostředí (< pH 7), zatímco metanové bakterie preferují alkalické prostředí (> pH 7). může pracovat.