Zateplení podkroví a střechy

Zateplit podkroví nebo střechu (izolace mezi krokve) se vždy vyplatí a jedná se o nejvyhledávanější formu zateplování

Jednou z mnoha výhod stříkané izolační pěny je to, že díky nízké tepelné vodivosti je možné aplikovat výrazně nižší tloušťku izolace než u běžných typů izolací. V mnohdy stísněných podstřešních prostorách se tak ušetří mnoho místa pro bydlení nebo skladování. Kromě místa se ušetří i peníze za přípravu prostoru pro izolační materiál - krokve zejména u starších staveb mají většinou hloubku jen 100 až 150 mm. Aby byly splněny požadavky dnešních tepelných standardů, tloušťka izolace běžných materiálů by mezi stávajícími krokvemi nestačila. To znamená, že by se na stávající krokve musely přidat příložky a zdvojnásobit hloubku krokví.

S naší pěnovou izolací již tento nákladný a časově náročný pracovní úkon není díky nízké tepelné vodivosti pěnových systémů již nutný ( tepelná vodivost naší polotvrdé PUR pěny je od 0,2 - 0,3 podle tloušťky nástřiku a odpovídá přibližně 40 % menší tloušťce vrstvy než běžná izolace).

Při procesu stříkání PUR pěny se materiál jednoduše nastříká mezi krokve a to bez obtížného řezání na míru jako je tomu o ostatních materiálů. Vznikne tak pevná a vysoce tepelně izolační pěnová vrstva. Odpadají tak například tepelné mosty ve spojích jako se tomu stává při použití běžných izolačních materiálů.

PUR pěnová izolace se nanáší přímo na podklad (bednění nebo folie) a pěna k podkladu kompletně přilne. 

Pokročilý systém stříkané pěny Ipurtec tak vytváří uzavřenou, bezespárou a homogenní izolační vrstvu na téměř každém povrchu (např. cihla, OSB, beton, bitumen, kov, dřevo, sádrokarton).

S PUR pěnovou izolací nedochází k tepelným mostům. Účinně je tak zabráněno vzniku rosného bodu a tvorbě kondenzace, která může vést ke značným škodám v celé budově a energetickým ztrátám v důsledku proudícího vzduchu mezi vnitřním a vnějším prostorem domu.

Po aplikaci je stříkaná izolace Ipurtec bezespárá, vyplní všechny dutiny a mezery a nevyžaduje žádné fólie ani těsnicí pásky! Tím jsou vyloučena všechna slabá místa. Výsledná izolační vrstva může zůstat v podkroví i nezakrytá (pokud na ni nedopadá přímé sluneční záření). V případě, že se rozhodnete pěnu aplikovat na podlahu v podkroví tak naše stříkaná PUR  izolace je navíc pochozí. Jedná se o inertní, tvrdý materiál bez absorpce zápachů a tak si v naší izolaci netvoří hnízda klasičtí domácí škůdci jako jsou myši a kuny.   

Někteří výrobci "přírodních" izolačních materiálů argumentují tím, že jejich izolační materiály jsou vysoce prodyšné a mají výhodu v tom, že mohou absorbovat až 30 % vlhkosti. To však při nasáknutí vodou způsobí masivní snížení izolačního účinku až o 90 %, protože 1 % vlhkosti snižuje izolační schopnost materiálu asi o 3 %. PUR pěna Ipurtec (odpor difúze páry: 30-100) má schopnost propouštět vodní páru ve stejné míře jako např. dřevo, aniž by sama pohlcovala vlhkost (absorpce vody max.<2 obj. %)!